صفحه اول      تماس با ما
شماره 790 [تاریخ: 1395/9/14]
اخبار استان اخبار ایران گزارش پیوندها درباره ما تماس با ما
آرشیو پی دی اف
آرشیو
تبلیغات

لطفا نظرات خود را درباره این شماره نشریه از طریق بخش تماس با ما ارسال دارید
هفته نامه گویه
مهندس محمد نقی سجادی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان قم و ابراهیم ملکی مدیرکل دفتر امور شهری، روستایی و شوراهای استانداری قم در گفت و گویی به وضعیت زمین خواری در روستاهای قم پرداختند. به گزارش ایرنا: سجادی در این رابطه گفت: ما در زمینه زمین خواری دو تعریف مجزا داریم و گاهی به صورت سازماندهی شده و گاهی نیز از روی سهل انگاری است و باید میان این دو تفاوت گذاشت. وی ادامه داد: گاهی یک کشاورز در روستا به اشتباه بخشی از زمین های دولت که کنار زمین او می باشد را به ملک خود اضافه می کند ما نام این اقدام را زمین خواری نمی گذاریم، یا اینکه فرد بومی روستا یک زمینی را خریداری می کند ولی بعد معلوم می شود که این زمین جزء اراضی ملی بود. وی گفت: گاهی فردی زمینی را به حساب اینکه جزء مستثناها می باشد را خریداری می کند و بعد از مدتی دولت سند این زمین را می گیرد و علیرغم اینکه در زمان خرید، زمین مال دولت نبود ولی بعد به دولت اختصاص پیدا کرد، ما فرد خریدار را زمین خوار نمی دانیم چون سازماندهی شده نبود. سجادی ادامه داد: اما گاهی کسانی به صورت سازماهی شده و برنامه ریزی شده برای بهره برداری خاصی دنبال تصرف اراضی باشد هرچند ما درقم به صورت گسترده زمین خواری نداریم ولی با جدیت پیگیر و برخورد با همان موارد اندک هستیم. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم بیان داشت: تصرفاتی که استان وجود دارد به چند صورت است، بخشی به وسیله خود روستائیان باشد، بخش دیگر نیز دخل و تصرفاتی است که برای برخی طرح های عمرانی توسط دستگاه ها صورت می گیرد ولی فاقد مجوز می باشد. ...
اخبار استان
اخبار ایران
گزارش

تبلیغات
جستجو
دمی با حافظ
من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم

که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را
کنتور
امروز:
    ویزیت: 867
    صفحات مرور شده: 3976
روز گذشته:
    ویزیت: 1254
    صفحات مرور شده: 4270
جمع کل:
    ویزیت: 2450260
    صفحات مرور شده: 2854369