صفحه اول      تماس با ما
شماره 829 [تاریخ: 1395/12/2]
اخبار استان اخبار ایران گزارش حقوقی پیوندها درباره ما تماس با ما
آرشیو پی دی اف
آرشیو
تبلیغات

لطفا نظرات خود را درباره این شماره نشریه از طریق بخش تماس با ما ارسال دارید
هفته نامه گویه
میثم قهوه چیان: برخی ممکن است بگویند او جانشینی ندارد و قطعا رییس جمهوری آتی ایران خواهد بود. اما آیا در سیاست قطعیتی وجود دارد، به انتخاب ترامپ نگاه کنید. سیاست عرصه رقابت گروه‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی است و همه مدعی رسیدن و کسب قدرت‌اند. پاسخ به این سوال که جانشین روحانی کیست؟ دو جواب محتمل می‌تواند داشته باشد. پاسخ اول این است که خیر، روحانی جانشین‌بردار نیست و او قطعا رییس جمهور آتی است. پاسخ دوم نیز بر امکان جانشینی برای روحانی معتقد است. کسی که معتقد به امکان شکست روحانی دارد، ممکن است برای نامزدی ریاست‌جمهوری اقدام بکند و یا نه، اما در هر دو صورت برای او، انتخابات جوابی قطعی ندارد و مانند کارزاری است که هر چیزی در آن ممکن است. به نظر می‌رسد با توجه به سرشت عرصه سیاست، اعتقاد به امکان جانشینی برای روحانی درست‌تر باشد. سوال دومی که ممکن است مطرح شود این است که جانشین روحانی چه خصوصیاتی خواهد داشت؟ با توجه به دوران روحانی، کسی می‌تواند جانشین روحانی شود که در مقابل او قرار گرفته و به نقدی تمام عیار از روحانی اقدام کند. رقابت همسویانه با روحانی یعنی اقدام به شریک‌شدن در گفتمانی که او از آن سخن به میان می‌آورد و قطعا با توجه به پایگاه رای روحانی و مراجع گفتمانی او، این کار به جایی نخواهد انجامید. سوال سومی که باید به آن پاسخ داد، این است که مصادیق جانشینی روحانی چه کسانی هستند که می‌توانند خصوصیات جانشینی روحانی را در خود جمع کنند؟ این پاسخ باید به صورت استقرائی پاسخ گیرد و با بررسی نامزدهای جدی و احتمال هر یک را برای جانشینی روحانی مشخص کند. با توجه به فرض جواب اول و عدم مشخص شدن مصادیق نامزدی، یادداشت حاضر تنها به سوال دوم خواهد پرداخت. ...
اخبار استان
اخبار ایران
گزارش
حقوقی

تبلیغات
جستجو
دمی با حافظ
ز دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفت

به خنده گفت که حافظ برو که پای تو بست
کنتور
امروز:
    ویزیت: 934
    صفحات مرور شده: 1198
روز گذشته:
    ویزیت: 525
    صفحات مرور شده: 10675
جمع کل:
    ویزیت: 2596513
    صفحات مرور شده: 3060474