در حال بارگذاری
روزنامه گویه - نشریه - شماره 1511 - تاریخ 1399/4/22
سایز فونت: 1 2 3        
صفحه اول  >> نشریه >> شماره 1511 - تاریخ 1399/4/22 >>
۸ توصیه کلیدی رهبر انقلاب درباره رابطه بین دولت و مجلس؛
نشریه خط حزب الله در شماره دویست و بیست و چهارم، چند توصیه کلیدی و راهگشای رهبر انقلاب درباره همکاری و هماهنگی بین مجلس و دولت را بازخوانی کرده است. یکی از مهمترین ارکان نظام اسلامی، که ریل گذاری مسیر حرکت کشور را بر عهده دارد، مجلس شورای اســلامی است. درباره «در رأس امــور بودن مجلــس» و جوانب مترتب بر ایــن گزاره بنیادی پی ریزی شــده توســط بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی، مطالب متعــددی قابل طرح اســت. نشــریه خط حــزب‌الله به مناســبت روزهای نخســتین شــروع به کار مجلس یازدهم، برخی از مطالبات رهبر انقلاب درباره ی

منوی نشریه
شماره های پیشین
تاریخ: 1399/5/15
تاریخ: 1399/5/14
تاریخ: 1399/5/13
بایگانی
منو
جستجو
جستجو
آگهی
کنتور
امروز:
   بازدید: 5,038
   صفحات مرور شده: 6,025
روز گذشته:
   بازدید: 12,435
   صفحات مرور شده: 17,295
جمع کل:
   بازدید: 13,939,659
   صفحات مرور شده: 16,271,780

طراحی و راه اندازی وب سایت: رسانه پرداز