در حال بارگذاری
روزنامه گویه - نشریه - شماره 1560 - تاریخ 1399/7/1
سایز فونت: 1 2 3        
صفحه اول  >> نشریه >> شماره 1560 - تاریخ 1399/7/1 >>
ماجرای باغ پرندگان، نماد برخی عقب ماندگی های قم؛
شنیده می شود گروهی از افراد کم توجه به نیازهای همشهریان قمی بنا بر توهماتی مانند عدم تطابق پروژه باغ پرندگان با الگوی شایسته توسعه قم، شروع به مخالفت و حاشیه سازی برای آن و بدنام ساختن صنف خود کرده اند. این در حالی است که تا امروز بزرگان قم این پروژه عمرانی رفاهی را مسئله در خور توجهی از لحاظ تضاد با ارزش های معنوی قم ندیده اند و واکنشی نسبت به آن نداشته اند. به نظر می رسد اقلیت محدودی که دست به چنین حاشیه سازی های می زنند بایسته است ابتکارات و امکانات خود برای اقدامات جایگزین و باغ های شایسته و در شأن قم را به مردم معرفی کنند. گویه آماده بازتاب نظرات این عزیزان است. شهر بزرگ قم نشان داده است با

منوی نشریه
شماره های پیشین
تاریخ: 1399/8/7
تاریخ: 1399/8/6
تاریخ: 1399/8/5
بایگانی
منو
جستجو
جستجو
آگهی
کنتور
امروز:
   بازدید: 1,872
   صفحات مرور شده: 1,872
روز گذشته:
   بازدید: 39,302
   صفحات مرور شده: 39,348
جمع کل:
   بازدید: 15,789,692
   صفحات مرور شده: 18,299,379

طراحی و راه اندازی وب سایت: رسانه پرداز