در حال بارگذاری
اخبار
معاون سواد آموزی استان قم خبرداد:
یادداشت
گزارش
گفتگو
مقالات
سایز فونت: 1 2 3      
صفحه اول  >> نشریه >> شماره 587 - تاریخ 1394/4/5 >> گـوناگـون
روزنامه گویه - چگونه توانستم مشکل روخوانی قرآن و علاقمندی به درس قرآن را ارتقاء دهم
چگونه توانستم مشکل روخوانی قرآن و علاقمندی به درس قرآن را ارتقاء دهم
در هنگام پرداختن به مباحث قرآني شايسته است كه ابتدا بدانيم خود قرآن درباره خود چه مي گويد؟ آنجا كه به صراحت مي فرمايد:

در هنگام پرداختن به مباحث قرآني شايسته است كه ابتدا بدانيم خود قرآن درباره خود چه مي گويد؟ آنجا كه به صراحت مي فرمايد : « اين قرآن كتابي است كه ما به تو فرستاديم تا مردم را به امر خدا از تاريكي ها به سوي نور رهنمون سازي / سوره ابراهيم آيه 1» .


بر اين اساس آشنايي با قرآن نه تنها آشنايي با كلام خداست كه اين آشنايي ، شاهراه رهايي از تاريكي جهت رسيدن به روشنايي است .


برخي از محققان همچون عباسي (1389) در اقدام پژوهي خود با استفاده از روشهاي گوناگون توانسته است دانش آموزان پايه اول دبستان يكي از مدارس قم را به درس قرآن علاقه مند نموده وموفقيت آنان را در برخي ازفعاليتهاي قرآني همچون حفظ ، قرائت ، گوش دادن ، درك معاني و داستان هاي قرآني افزايش دهد . با توجه به اين مطالب ياده شده آشكار مي گردد كه نقش و جايگاه درس قرآن در تربيت كودكان به ويژه دانش آموزان پايه اول دبستان به چه ميزان داراي اهميت است بر اين اساس اقدام پژوهي حاضر اين است كه چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانش آموزان به درس قرآن و روخواني قرآن را ارتقاء دهم و هدف اصلي آن نيز افزايش علاقه مندي دانش آموزان به درس قرآن و فعاليتهاي مربوط به آن مي باشد كه با يادگيري درس قرآن باعث موفقيت آنها در دروس ديگر نيز مي شود . اقدام پژوه بر آن گرديد تا با استعانت از خداوند متعال و استفاده از نقطه نظرات همكاران و اساتيد فن و همچنين بهره مندي از روشهاي گوناگون ميزان علاقه مندي دانش آموزان خود را به درس قرآن و فعاليت مربوط به آن را افزايش دهد .


تجزينه و تحليل و تفسير داده ها (اطلاعات)


پس از مشاهده رفتار دانش آموزان در كلاس و مصاحبه با آنان و حتي اولياي آنان و همچنين تبادل نظر با مربي پيش دبستاني سال گذشته دانش آموزان كلاس و بررسي مطالب پرسش نامه هاي جمع آوري شده و تجزيه و تحليل و تفسير آنها عوامل موثر در ايجاد مساله شناسايي گرديد كه به شرح ذيل مي باشد :


1- خشك و بي روح بودن كلاس قرآن در پايه پيش دبستاني .

2- سنتي بودن روش آموزش قرآن به دانش آموزان در سال گذشته .

3- عدم تشويق دانش آموزان حافظ قرآن در سال گذشته .

4- شركت ندادن دانش آموزان در اجراي مراسم ها و مناسبتهاي ديني و مذهبي آموزشگاه در دوره هاي پيش دبستاني .

5- عدم توجه و بي اهميتي اولياي دانش آموزان به درس قرآن

پژوهشگر در پي آن بود كه با استفاده از روشهاي گوناگون ضمن برطرف كردن عوامل ايجاد كننده مساله در جهت افزايش ميزان علاقه مندي دانش آموزان ياد شده به درس قرآن و فعاليتهاي مربوط به آن نيز گامهايي بلند و موثري بر دارد .


انتخاب بهترين راه حل يا راه حلها :


بدون شك ميزان موفقيت و تغييري كه در وضعيت موجود حاصل مي شود بستگي به قدرت و توان اثر بخشي راه حلها دارد و نتيجه بخشي از راه حلها نيز بستگي به جوانب لازم براي تدارك يك برنامه منظم و صحيح در اجراي اقدام پژوهي دارد و اين امر مرهون دقت ، درايت ، مهارت و هوشمندي اقدام پژوه مي باشد . از اين رو اقدام پژوه با دقتي خاص از ميان راه حلهاي پيشنهادي برخي از آنان را انتخاب نمود كه عبارتند از :


1- برگزاري جشن باشكوه قرآن در اولين جلسه درس براي دانش آموزان .

2- آموزش رعايت آداب و اصول احترام به قرآن از سوي دانش آموزان .

3- تهيه و ساخت نشانگرهاي زيبا توسط دانش آموزان .

4- تدريس عملي آموزش وضو و نماز .

5- استفاده از پوشش رنگي شاد و مناسب در زنگ قرآن همراه با عطر و مواد خوش بو كننده .

6- اجراي نمايش هاي قرآني توسط دانش آموزان .

7- تشويق دانش آموزان به حفظ سوره هاي كوتاه قرآني .

8- تهيه نمودار تشويقي توسط آموزگار .

9- پذيرايي از دانش آموزان در ساعات قرآن .

10- بردن بچه ها به اتاق نور كه مربوط به كلاس قرآن مي باشد براي ايجاد تنوع در درس قرآن .

11- بردن دانش آموزان به نماز خانه مدرسه براي خواندن گروهي همراه آموزگار .

12- زدن نوارهاي چسبي بزرگ روي عبارت هاي قرآني .

13- گذاشتن CD قرآن براي افزايش يادگيري و آموزش بهتر آن .

14- بچه ها با دست خود رحل قرآني درست كنند .

15- بردن بچه ها به حياط و گرفتن وضو توسط بچه ها .

16- كشيدن نقاشي در مورد قرآن و نماز توسط بچه ها .


اجراي راه حلهاي انتخابي :


در واقع اجراي راه حلها مهمترين بخش يك اقدام پژوهي مي باشد . همه ي تلاشها و زحمات اقدام پژوه بستگي به اجراي يك يا چند راه حل موثر دارد . حال كه اجراي راه حلها در اين نوع از تحقيق نيازمند توجه بسيار است اقدام پژوه بر آن شد تا با دقت نظر فراوان تك تك راه حلها را به اجرا در آورد كه گزارش آن به شرح زير مي باشد :


1- برگزاري جشن باشكوه قرآن

2- آموزش رعايت آداب و اصول احترام به قرآن از سوي دانش آموزان .  قرآن خود در مورد رعايت آداب تلاوت تلاوت چنين مي فرمايد « جز پاكان دست بر آن نزنند (واقعه /7)» همچنين بايد قرآن با ترتيل تلاوت شود (مزمل /4) . اين در حالي است كه علاوه بر آدابي كه در هنگام تلاوت قرآن بايد رعايت نمود كساني كه آيات قرآن را مي شنوند نيز وظيفه اي دارند . قرآن در اين زمينه ميفرمايد « هنگامي كه قرآن خوانده مي شود گوش فرا دهيد و خاموش باشيد تا مشمول رحمت حق شويد (اعراف/204)»

3- تدريس عملي آموزش وضو و نماز به دانش آموزان به اين منظور اقدام پژوه ابتدا وضو گرفتن را همراه با شعر ، سپس چگونگي خواندن نماز به صورت عملي به دانش آموزان آموخت و با بيان احاديث مختلف در باره ي اهميت وضو گرفتن و نماز خواندن در پي آن بود تا انگيزه ي دانش آموزان كلاس را به يادگيري نماز و قرآن افزايش دهد .


4- آموزش سوره حمد به دانش آموزان و خواندن آن در هر روز در 10 دقيقه زنگ اول كلاس .


5- تهيه و خواندن كتابهاي داستاني و شعر قرآني براي دانش آموزان نقش و جايگاه داستانهاي قرآني در بيداري آدمي چنان است كه خود قرآن در اين زمينه مي فرمايد اين داستان را به مردم بگو شايد به انديشه فرو روند (اعراف /176) .


داستانها از يك سو موجب جذابيت و تنوع در آموزش قرآن مي شوند و از سوي ديگر موجب افزايش علاقه و انگيزه كودكان به كتاب و درس قرآن خواهد شد .


6- استفاده از پوشش مناسب در زنگ قرآن همراه با عطر و بوهاي خوش .


7- زدن نوار چسب روي آيه هاي قرآني و استفاده از نشانگر هاي زيبا كه توسط خود دانش آموزان درست شده بود .


جمع آوري اطلاعات پس از اجراي راه حلها


در اواخر سال تحصيلي 94-93 با توجه به فعاليت انجام شده در كلاس علاقه مندي به درس قرآن و روخواني قرآن بيش از حد انتظار بود و ديگر دانش آموزان بسيار علاقه مند به درس قرآن شده بودند .


پس از اجراي راه حلهاي انتخاب شده زنگ قرآن يك زنگ بسيار شاد براي بچه ها بود


1- به كتاب قرآن احترام مي گذاشتند .

2- همه با وضو و معطر و پوشش شاد در كلاس حاضر مي شدند .

3- همه ي بچه ها بسيار عالي قرآن را بخش بخش روخواني مي كردند .

4- تمام بچه ها سوره هاي داخل كتاب را از حفظ مي خواندند .

5- پيشرفت آنها در درس قرآن باعث پيشرفت آنها در دروس فارسي و املا شد .

6- همه ي بچه ها توانستند يك نماز 2 ركعتي را كامل بخوانند .

7- كلاس صد در صد از نظر قرآني بالا رفته بود .


تجزيه و تحليل داده ها


داده هايي را كه طبق گفتگو با همكاران و نظر سنجي از دانش آموزان و مصاحبه با والدين و مشاهده رفتار دانش آموزان و مطالعه منابع مختلف بدست آمد مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و به اين ترتيب اشكالاتي كه باعث بي علاقگي به درس قرآن بود مشخص شد و سعي شد اين عوامل كه باعث بي علاقگي آنها مي شد برطرف شود و بچه ها ديگر به درس قرآن صد در صد علاقه مند شدند و بسيار عالي قرآن مي خواندند و داستانها و پيام هاي قرآني را با معني بيان مي كردند و قرآن را از حفظ مي خواندند و بسيار با طهارت و با وضو سر كلاس قرآن حاضر مي شدند و با پوشش بسيار شاد و جذاب كه هر كس به كلاس وارد مي شود از اين وضع بسيار خرسند مي شد


نتيجه گيري :

در اين اقدام پژوهي تلاش كردم با استفاده از روشهاي خلاقانه  و راه حلهاي مختلف براي علاقه مندي به درس قرآن براي دانش آموزان كلاسم گامهاي زيادي را بردارم . در اين راستا به علائق دانش آموزان توجه كردم و روش هايي را كه آنها را از آن وضعيت خشك و بي روح بودن كلاس به فعاليت و جنب و جوش و شور و نشاط وا مي داشت رسيدم  و به اين صورت در آخر سال قرآن براي آنها بسيار جذاب و شيرين شد و در عين حال قابل احترام شد و نيز در درس هاي ديگر مثل املا و فارسي نيز پيشرفت زيادي داشتند.

  محبوبه رضایی


نویسنده: ---
تاریخ: 1394/4/5
موضوع: گـوناگـون

نظرات
نام
پست الکترونیکی
وب سایتhttp://
متن
کد امنیتیکد
تکرار کد امنیتی حساس به حروف کوچک و بزرگ

منوی نشریه
منو
جستجو
جستجو
آگهی

با سلام
تارنمای نشریه گویه آماده است. آگهی های شما را درج نماید.
برای سفارش آگهی با ایمیل daryabary2005@yahoo.com  شماره: 09127625987
تماس حاصل نموده و یا هر روز از ساعت 9 صبح لغایت 13 با تلفن 02537757890 تماس حاصل فرمایید.
تارنمای نشریه گویه

کنتور
امروز:
   بازدید: 1,633
   صفحات مرور شده: 1,663
روز گذشته:
   بازدید: 10,129
   صفحات مرور شده: 10,187
جمع کل:
   بازدید: 3,594,638
   صفحات مرور شده: 4,378,569

طراحی و راه اندازی وب سایت: رسانه پرداز