در حال بارگذاری
سایز فونت: 1 2 3      
صفحه اول  >> نشریه >> شماره 936 - تاریخ 1396/8/23 >> طرحی برای فردا
روزنامه گویه - انتخابات در نظام قضایی ایران
انتخابات در نظام قضایی ایران
مقدمه: نظام انتخابات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی ویژه دارد به نحوی که نهادهای زیر اعم از مستقیم و غیرمستقیم از طریق انتخابات تعیین ...

مقدمه: نظام انتخابات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی ویژه دارد به نحوی که نهادهای زیر اعم از مستقیم و غیرمستقیم از طریق انتخابات تعیین و انتخابات می شوند:

دربعد قضایی ، این مسأله ا زاهمیت بالایی برخوردار است زیرا قضات از جمله نخبگان و فرهیختگان جامعه بوده و حداقل مدرک تحصیلی قضات دانشمند و اندیشمند، مدرک کارشناسی است و بالغ بر 70%آنان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد می باشد و انتخابات آنان قطعا انتخاب اصلح خواهد بود.

موضوع انتخابات درگزینش قضات مدیر و نخبه و هدایت این کشتی بزرگ ایفای نقش مؤثر و مثبت در پیشبرد اهداف عالی دستگاه قضایی خواهد نمود. زیرا به حکم تجربه، عقل جمعی مؤثر و کاراست و کسی در آن تردید ندارد.

این طرح فارغ ازانتخابات سیاسی متداول و فارغ از مسائل  سیاسی و سیاست زدگی طرح گردیده و اساسا سیاسی بودن آن موضوعا منتفی است زیرا با توجه به سابقه امرو قوانین موضوعه قضات از دسته بندی های سیاسی خارج می باشند. و موجب نزول برکات و خیزش عظیم در دستگاه قضایی در راستای هدایت جامعه قضایی شده و از رکود و رخوت حادث شده برای قضات کاسته و موجب تجدید روحیه آنان و افزایش انگیزه خدمت رسانی حقوقی و قضایی خواهد گردید.

بدیهی است، انتخابی که از سوی قضات عادل و دلسوز و آگاه به تمام معضلات و آسیب های اجتماعی و خانوادگی صورت می گیرد، انتخابی آگاهانه و تأثیر گذار خواهد بود. بویژه این که مدیران قضایی از بین قضات حداقل با تجربه قضایی بالای 15 سال انتخاب می گردند که ترکیبی از علم و تجربه آگاهانه خواهد بود

طرح انتخاب مدیران عالی و میانی در سطح کلان قوه قضاییه و دادگستری کل استانها از طریق برگزاری انتخابات، دارای محاسنی به شرح زیر می باشد :

1- تحرّک و پویایی در مدیریت کلان و میانی و استانی قوه قضاییه

2- تحرّک و خروج از نخوت و سستی و ناامیدی قضات

3- پاسخگو بودن مدیران قضایی در سطح کلان و استان

4- بومی گزینی مدیران قضایی

5- توجه ویژه به نظرات قضات استان

6- بهره مندی از توان مدیریتی قضات و بهبود کیفیت مدیریت د رقوه قضاییه

7- نظارت قضات د رمدیریت دستگاه قضایی (نظارت عمومی علاوه بر نظارت از بالا)

8- جلوگیری از برخوردهای مقطعی ، سلیقه ای و غیر کارشناسی مدیران قضایی

9- افزایش نظر جمعی در تصمیم گیری های خرد و کلان قوه قضاییه

10- شایسته سالاری در انتخاب مدیران خرد و کلان قوه قضاییه

11- افزایش اعتمادعمومی در جامعه به عنوان یکی از ارکان مهم حاکمیت

12- افزایش اعتماد عمومی در نظام قضایی ایران

13- افزایش انگیزه و رضایت سازمانی در بین کارکنان آن سازمان و به وجود آمدن  احساس نقش در مدیریت سازمان

فصل اول: نحوه انتخاب مقامات عالی قضایی(سطوح عالی مدیریت کلان قوه قضاییه)

رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری به مدت 5 سال طبق اصل 157 قانون اساسی تعیین و منصوب می گردد که عالی ترین مقام قوه قضاییه است و انجام مسوولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی را عهده دار است.

طبق اصل 162 قانون اساسی رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور توسط رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور منصوب می گردند

درروش عملی برای گزینش و تعیین و سپس نصب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، رئیس قوه قضاییه می توانداز طریق برگزاری انتخابات در بین قضات دیوان عالی اقدام نماید بدین نحو که قضات دیوان عالی کشور که به همین موضوع تشکیل جلسه می دهند، می توانند از بین خود یا غیر آن از 5 نفر تا 10 نفر از اشخاص با تجربه و مدیر و آگاه بر امور قضایی و مجتهد عادل را انتخاب و به رئیس قوه قضاییه معرفی نمایند و رئیس قوه قضاییه یک نفر را از بین 5 تا 10 نفر معرفی شده از سوی قضات دیوان عالی کشور را به عنوان رئیس دیوان عالی کشور و یک نفر را به عنوان دادستان کل کشور منصوب می نماید.

و این امر علاوه بر این که مطابق اصل 162 قانون اساسی است نقش دیوان را به عنوان بازوی مشورتی رئیس قوه قضاییه بروز و تجلی می نماید. ترتیب آن در همه موارد به موجب آیین نامه اجرایی خواهد بود که به توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ خواهد شد.

فصل دوّم : انتخاب رؤسای سازمانهای وابسته به قوه قضاییه

سازمانهای وابسته به قوه قضاییه نیز مانند سایر ارکان قوه قضاییه در رسیدن قوه قضاییه به اهداف حاکمیتی و سازمانی خود، بسیار حائز اهمیت می باشند و انتخابات درون سازمانی نقش مؤثری در شناسایی مدیران با تجربه موجود در آن سازمان (بومی  گزینی) دارد. امروزه نه تنها تعهد و تخصص لازمه کار مدیریتی است بلکه تجربه کار عملی در درون سازمان و شناخت زوایای دقیق مسأله و آگاهی به اهداف سازمانی و آگاهی به مشکلات سازمان اهمیت فوق العاده در جهت مشکلات آن سازمان دارد. عنصر «آگاهی» از وضعیت کلان و خود آن سازمان، نقش مهمی در جهت برنامه ریزی برای حل مشکلات سازمان دارد که انتخاب مدیران سازمانهای وابسته به قوه قضاییه از درون آن سازمان، رئیس قوه قضاییه را در رسیدن به اهداف کلان قوه قضاییه کمک شایانی می نماید.

اهم سازمانهای وابسته به قوه قضاییه عبارتند از :

1- دیوان عدالت اداری 2- سازمان قضایی نیروهای مسلح 3- شوراهای حل اختلاف 4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 5- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور 6- سازمان پزشکی قانونی کشور 7- دانشگاه علوم قضایی 8- سازمان روزنامه رسمی کشور 9- سازمان بازرسی کل کشور

انتخابات مربوط به رؤسای سازمانهای وابسته به قوه قضاییه دریک روز مشخص از بین نامزدهای اعلامی از سوی قوه قضاییه که ا زاشخاص درون آن سازمان خواهند بود و تعداد آنان 10 نفر است که کارکنان آن سازمان به یک نفر از 10 نفر اعلامی رأی خواهند داد و رئیس قوه قضاییه از بین 5 نفر که بیشترین رأی را کسب نموده اند، یک نفر را به عنوان رئیس آن سازمان انتخاب خواهد نمود و ابلاغ انتصاب وی را صادر خواهد نمود. بدیهی است برای انتخاب رؤسای سازمانهایی نظیر سازمان قضایی نیروهای مسلح و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور انتخابات صرفا در بین قضات آن سازمانها صورت خواهد گرفت و کارکنان اداری نقشی در آن نخواهند داشت.

ترتیب آن در کلیه امور، طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود که توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ خواهد شد.

فصل سوم: انتخاب رئیس کل دادگستری استانها و دادستان مرکز استانها و رئیس سازمان بازرسی  استان ها

شکی نیست که قضات استان به مشکلات آن استان آگاهی و اشراف بیشتری دارند و قضات استان در جهت اداره آن استان دارای توان علمی و تجربی و اداری بیشتری نسبت به اشخاص استانهای دیگر حتی استانهای مجاور دارند. این تجربه آگاهانه در جهت اداره امور قضایی استان و هماهنگی با سایر سازمانها ی وابسته به قوه قضاییه (شورای قضایی استان) و حتی هماهنگی بیشتری با سایر قوای حاکمیتی (قوه مجریه و قوه مقننه) خواهد داشت زیرا «شناخت» عنصر مهمی در مدیریت دارد و این عنصر شناخت در کار قضایی کلان استان آن هم در سمت های مهمی نظیر رئیس کل دادگستری استان و دادستان استان، نقش تعیین کننده دارد.

این انتخابات صرفا در بین قضات همان استان برگزار می شود و قضات استان از بین همان استان از 5 تا 10 نفر را به عنوان رئیس کل دادگستری استان و دادستان استان و مدیر کل بازرسی استان به ریاست محترم قوه قضاییه، معرفی می نمایند که رئیس قوه قضاییه از بین 5 تا 10 نفر، به ترتیب یک نفر را به عنوان رئیس کل دادگستری استان و یک نفر را به عنوان دادستان مرکز استان و یک نفر را به عنوان بازرس کل استان تعیین و انتخاب و ابلاغ انتصاب از طریق مجاری قانونی صادر می گردد. ترتیب انتخاب رؤسای سازمان قضایی و پزشکی قانونی و سازمانها زندانها و سازمان های دیگردر استانها چنانچه ریاست محترم قوه قضاییه تشخیص دهد  از طریق انتخابات در آن  استان به همان شیوه انتخاب رئیس کل دادگستری استان خواهد بود. ترتیب آن در همه موارد به موجب آیین نامه اجرایی خواهد بود که توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ خواهد شد.

بدیهی است در صورت صلاحدید ریاست محترم قوه قضاییه، انتخاب مدیران شهرستانی و در امور قضایی انتخاب رئیس دادگستری شهرستان و دادستان شهرستان، با نظارت مدیران کل استانها و تأیید رئیس کل دادگستری استان با برگزاری انتخابات صورت خواهد گرفت و آیین نامه اجرایی آن با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استانها و تصویب رئیس قوه قضاییه تهیه ، تصویب و ابلاغ خواهد شد.

نویسنده: علیرضا توفیق - رئیس شعبه 24 دادگاه حقوقی قم
تاریخ: 1396/8/23

نظرات
نام
پست الکترونیکی
وب سایتhttp://
متن
کد امنیتیکد
تکرار کد امنیتی حساس به حروف کوچک و بزرگ

منوی نشریه
شماره های پیشین
تاریخ: 1397/9/28
تاریخ: 1397/9/26
تاریخ: 1397/9/25
بایگانی
منو
جستجو
جستجو
آگهی
کنتور
امروز:
   بازدید: 1,805
   صفحات مرور شده: 4,837
روز گذشته:
   بازدید: 3,135
   صفحات مرور شده: 9,534
جمع کل:
   بازدید: 5,477,540
   صفحات مرور شده: 6,790,401

طراحی و راه اندازی وب سایت: رسانه پرداز