در حال بارگذاری
سایز فونت: 1 2 3      
صفحه اول  >> نشریه >> شماره 1350 - تاریخ 1398/7/28 >> ورزشی
روزنامه گویه - بررسی مشکلات ورزش قم
با حضور پیشکسوتان ورزش و فعالان اجتماعی قم توسط خانه احزاب صورت پذیرفت؛
بررسی مشکلات ورزش قم
نخستین کنفرانس بررسی مشکلات ورزش قم با حضور برخی پیشکسوتان ورزش و همچنین فعالان اجتماعی در راستای شناسایی و پیگیری چالش‌های ورزش قم توسط ...


نخستین کنفرانس بررسی مشکلات ورزش قم با حضور برخی پیشکسوتان ورزش و همچنین فعالان اجتماعی در راستای شناسایی و پیگیری چالش‌های ورزش قم توسط خانه احزاب این استان در خانه جوان قم برگزار شد.
رئیس خانه احزاب قم، در این کنفرانس، دولتی شدن را از جمله آفت‌های  ورزش دانست و گفت: خصوصی‌سازی برخی تیمهای ورزشی مانند پیروزی و استقلال سالهاست که در دستور کار است ولی تاکنون این امر محقق نشده‌است.
مصطفی جلالی، محافظه کاری و عدم بیان مشکلات  درحوزه ورزش را مورد انتقاد قرارداد و افزود: مشکلات زیادی در حوزه ورزش وجود دارد که به دلیل اینکه بیان نمی‌شود، زمینه و مطالبه برای حل این مشکلات نیز در قم فراهم نشده است.
وی برنامه ریزی در حوزه ورزش همگانی و حرفه ای را مورد تاکید قرار داد و گفت: برنامه ریزی برای استفاده و الزام بخش خصوصی به عنوان حامی مالی در عرصه‌های ورزشی از جمله اموری است که باید مدیریت استان در این زمینه ورود جدی داشته باشد.
جلالی، با بیان اینکه مطالبه‌های ورزشی مربیان، قهرمانان و ورزشکاران استان توسط خانه احزاب قم پیگیری می‌شود، افزود: بیمه مربیان و قهرمانان ورزشی از جمله ضرورت‌هایی است که امکان پیگیری این موضوع توسط خانه احزاب قم وجود دارد.
یکی از پیشکسوتان و مربیان کشتی قم،نیز در این کنفرانس با بیان اینکه مشکلات ورزش قم ریشه ای است، گفت: نگاه مردم به ورزش تغییر کرده است و گرایش خانواده ها برای فعالیت فرزندان خود در حوزه ورزش افزایش یافته است.
علی دخیلی ، ورزشکاران الگوی جوانان دانست و افزود: تحمل سختی‌ها در رشته‌های ورزشی اگر چه ممکن است منجر به قهرمانی وی در سطح ملی و بین‌المللی نشود ولی به طور قطع این فرد به فردی موفق در جامعه تبدیل می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی، ورزش و ورزشکاران را با چالش جدی مواجه کرده‌است، ادامه داد: ورزش حرفهای نیاز به ابزار و لوازم استاندارد است و مشکلات اقتصادی موجب شده تا ورزش به اولویت آخر خانواده های کم درآمد تبدیل شود.
وی با اشاره به کاهش آمار جمعیت کشور درسال‌های آینده ادامه داد: نیروی انسانی سرمایه عظیم کشور است که باید برای سال های آینده برنامه ریزی دقیقی در این زمینه انجام شود.
دخیلی، با بیان اینکه حرکت در مسیر ورزش حرف‌های نیازمند برنامه ریزی بلند مدت درحوزه استعدادیابی است، تاکید کرد: قم در رشته کشتی از جایگاه خوبی در کشور برخورداراست ولی مشکلات اقتصادی، تیم های کشتی این استان را دست به گریبان مشکلات کردهاست.
وی ادامه داد: جذب حامی مالی، استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، بومی سازی و استفاده از ظرفیت های داخلی استان، برنامه ریزی بلند مدت برای استعدادیابی، الگوبرداری از استان های موفق و همچنین انجام مطالعات در حوزه ورزشی از جمله اقداماتی است که در راستای حل مشکلات ورزش قم می‌تواند اثرگذار باشد.
دخیلی، خصوصی سازی در حوزه ورزش را بسیار مفید دانست و افزود: خصوصیسازی از جمله تجربههای موفق در دنیاست که در استان قم نیز در این راستا گام های مهمی برداشته شده است.
عضو هیات رئیسه خانه احزاب قم نیز در این نشست، ورزش را یکی از مولفه‌های هویت ملی دانست و گفت:‌دغدغه مردم ورزش نیست ولی اثرگذاری اجتماعی ورزش به قدری است که پیروزی و شکست در بازی های ملی می‌تواند تاثیر مستقیم در غرور ملی داشته باشد.
محمد خون چمن، با بیان اینکه ورزشکاران مظلومترین قشر در عرصه اجتماع هستند افزود: وزارتخانههای  آموزش و پرورش، علوم و همچنین ورزش و جوانان، در عرصه ورزش فعالیت میکنند که رابطه وزارت ورزش و جوانان با مردم به عنوان وزارتخانه اختصاصی ورزش را متوجه نشدهایم.
وی جایگاه ورزش کشور در عرصه بینالمللی را نامناسب دانست و ادامه داد: ایران اسلامی دارای منابع و استعدادهای مناسب انسانی است که استفاده از این ظرفیت نیازمند توسعه زیرساختها ، برنامه ریزی بلند مدت، حذف رانت از ورزش و همچنین تبدیل ورزش به اولویت سیاستمداران باید در دستور کار قرار گیرد.
خون چمن، با بیان اینکه نباید قهرمانان ورزشی با چالشهایی مانند بیمه، شغل و مشکلات اقتصادی مواجه باشد، اظهار داشت: استعدادیابی، سرمایه گذاری در رده های سنی پایه، برنامه ریزی علمی و اصولی و همچنین توسعه زیرساخت ها متناسب با عدالت اجتماعی از جمله اموری است که در راستای کمک به ورزش باید مورد توجه قرار گیرد.
عضو خانه احزاب قم، با تاکید بر اینکه رانت ورزش را زمین گیر کرده است، گفت: استفاده از ورزشکاران غیر مستعد تنها به دلیل داشتن رانت های اجتماعی و اقتصادی موجب اتلاف سرمایه های اجتماعی در ورزش شده‌است.
وی با بیان اینکه هزینههای زیاد تحمیلی به خانوادهها از جمله موضوعهایی است که موجب شده تا ورزش به  اولویت آخر خانواده ها قرار گیرد، ادامه داد: اهمیت ورزش در میان سیاستگذاران کشور به درستی درک نشده و این موجب شده که ورزش در اولویت مسئولان کشور نباشد.
خون چمن، ادامه داد: ایجاد سیاستهای تشویقی برای قهرمانان و مربیان درقوانین از جمله اقداماتی است که خانه احزاب قم، با ارائه پیشنهاد به استانداری این موضوع را پیگیری میکند.
یکی دیگر از پیشکسوتان ورزش و رئیس سابق هیات وشوی قم نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه ورزش قم دارای دردهای زیادی است، ادامه داد: توسعه ورزش قهرمانی و همگانی نیازمند برنامه ریزیهای جداگانه است چرا که ورزش حرفه ای نیازمند ابزار، تجهیزات و برنامه ریزی متفاوت از ورزش همگانی است.
محمدهادی رشیدی، با انتقاد از خصوصی سازی اماکن ورزشی قم ادامه داد: خصوصی سازی اماکن ورزشی موجب شده تا هزینه ورزش برای ورزشکاران حرفه ای به صورت چشمگیری افزایش یابد.
وی، با تاکید بر اینکه در زمینه الگوسازی قهرمانان ورزشی در قم کم کاری شده است، اظهار داشت: برخی ورزشکاران صاحب نام که مدال‌های مختلفی در سطح ملی و جهانی دارد برای حضور در آخرین رقابت های ملی مجبور به فروش طلاهای همسر خود شده است که نشان از عدم حمایت از قهرمانان ورزشی در استان است.
رشیدی، ادامه داد: به طور مستمر مراسمهایی برای بزرگداشت قهرمانان ملی و بینالمللی در استان برگزار می‌شود که رقم پرداختی به این ورزشکاران در این آئینها بسیار ناچیز است.
وی با تاکید بر ضرورت ورود مدیریت استان برای استفاده از ظرفیت واحدهای صنعتی برای حمایت مالی از تیم های ورزشی قم افزود: استفاده نکردن از ظرفیت واحدهای صنعتی استان برای حمایت مالی از تیم های ورزشی موجب شده تا برخی تیم های استان برای اعزام به مسابقات ملی با چالش مواجه باشند.
رشیدی، ادامه داد: ورود بنگاه‌های اقتصادی برای حمایت از تیمهای ورزشی، الگوسازی قهرمانی، بیمه تامین اجتماعی شدن ورزشکاران و مربیان، تجلیل از پیشکسوتان و توجه به امور معیشتی قهرمانان از جمله اقدام هایی است که در رفع مشکلات ورزش قم می تواند بسیار موثر باشد.
وی، تعامل مدیرکل ورزش و جوانان قم با هیاتهای ورزشی را بسیار خوب دانست و گفت: مشارکت و همکاری دستگاههای مختلف با اداره کل ورزش و جوانان برای تعمیق همکاری ها و فعالیت ها ضروری است.
یکی دیگر از پیشکسوتان ورزش قم و از مربیان تربیت بدنی این استان نیز در این نشست، مجموعه ورزشی حیدریان و تختی را تنها مجموعه های ورزشی مناسب در استان دانست و گفت: قم تا تهران فاصلهای حدود 120 کیلومتر دارد ولی فاصله زیرساختی این 2استان بسیار زیاد و غیرقابل مقایسه است.
محمدباقر زنگنه، با بیان اینکه ورزش‌های انفرادی همواره قم دارای قهرمانان صاحب نام در کشور بوده است گفت: متاسفانه این ورزشکاران که میتوانند در آینده به مربیان خوبی تبدیل شوند، پس از قهرمانی آنان را رها می‌کنیم.
وی، استفاده از ظرفیت‌های داخلی استان برای حمایت از تیم‌های ورزشی را ضروری دانست و اظهار داشت: انتقال تیم لیگ برتری صبا به قم تجربه ناموفقی بود که نشان داد باید برای حضور قدرتمند در ورزش از ظرفیت های داخلی استان استفاده شود.
وی، نبود تعامل میان وزارت ورزش و جوانان با وزارت آموزش و پرورش و شهرداریها را مورد انتقاد قرارداد و افزود: آموزش و پرورش اجازه استعدادیابی درمدارس توسط هیات‌های ورزشی مختلف را نمی‌دهد که ایجاد تعامل میان دستگاه‌های مختلف در این زمینه دارای اهمیت است.
زنگنه بیان کرد: کسب سهمیه المپیک توسط مهدی نجاتی کشتی‌گیر ارزشمند قمی نشان می‌دهدکه در شرایط کنونی اقتصادی و مشکلات شدید مالی می‌تواند تاریخ‌سازی کرد که استفاده از تمام ظرفیتها در این زمینه بسیار ضروری است.
دبیر حزب آزادی قم نیز در ادامه این نشست، تاخیر در تکمیل برخی طرحهای ورزشی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: برخی زیرساختهای ورزشی سالهاست که کلنگ زنی شده ولی تاکنون تکمیل و به بهره برداری نرسیده است.
سید علی محمدی، ، با تاکید بر عملگرایی در حوزه ورزش، ادامه داد: نبود برنامه ریزی و عدم نیازسنجی مناسب در احداث زیرساخت های ورزشی از جمله مشکلات قم در توسعه زیرساخت های ورزشی است.
وی ورزش را موجب نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت عمومی دانست و تاکید کرد: با توجه به شرایط خاص فرهنگی قم، ایجاد بوستان های ویژه بانوان در این استان ضروری است و باید برای افزایش تعداد بوستان های بانوان دراین زمینه برنامهریزی شود. به گزارش ایرنا، این کنفرانس به همت خانه احزاب قم برگزار شد.
 

نویسنده: ---
تاریخ: 1398/7/28
موضوع: ورزشی

نظرات
نام
پست الکترونیکی
وب سایتhttp://
متن
کد امنیتیکد
تکرار کد امنیتی حساس به حروف کوچک و بزرگ

منوی نشریه
شماره های پیشین
تاریخ: 1399/4/16
تاریخ: 1399/4/15
تاریخ: 1399/4/14
بایگانی
منو
جستجو
جستجو
آگهی
کنتور
امروز:
   بازدید: 16,285
   صفحات مرور شده: 22,310
روز گذشته:
   بازدید: 15,726
   صفحات مرور شده: 20,626
جمع کل:
   بازدید: 13,417,778
   صفحات مرور شده: 15,687,759

طراحی و راه اندازی وب سایت: رسانه پرداز