روزنامه گویه - گزارش gooyeh-qom.com fa gooyeh-qom.com Wed, 2017 Nov 22 23:00:09 +03:30 All Rights Reserved آنچه وحید حقانیان گفت؛ آنچه جهانگیری می گوید و واقعیتی که از آن سخن گفته نمی شود! http://gooyeh-qom.com//?p=13&id=3 Mon, 2017 Nov 20 17:23:28 +03:30 گزارش تفاوت دو رییس جمهوری؛ احمدی‌نژاد در ورزقان، روحانی در سرپل ذهاب http://gooyeh-qom.com//?p=13&id=2 Wed, 2017 Nov 15 00:57:30 +03:30 گزارش