روزنامه گویه - یادداشت gooyeh-qom.com fa gooyeh-qom.com Wed, 2017 Nov 22 23:00:09 +03:30 All Rights Reserved نگاهی دیگر به تبعات زلزله اخیر استان ها را توان‌مند کنیم تا چشم همه به مرکز نباشد http://gooyeh-qom.com//?p=16&id=3 Thu, 2017 Nov 16 16:59:38 +03:30 یادداشت خطرناک‌تر از گسل زلزله http://gooyeh-qom.com//?p=16&id=2 Wed, 2017 Nov 15 15:59:14 +03:30 یادداشت زلزله کرمانشاه و قوه قضاییه: آیا دوران "بساز بندازی" تمام می شود؟ http://gooyeh-qom.com//?p=16&id=1 Wed, 2017 Nov 15 15:03:23 +03:30 یادداشت