در حال بارگذاری
روزنامه گویه - نشریه - شماره 1812 - تاریخ 1400/7/26 - یادداشت
سایز فونت: 1 2 3      
صفحه اول  >> نشریه >> شماره 1812 - تاریخ 1400/7/26 >> یادداشت
عناوین یادداشت
جنایتی دیگر در افغانستان!
مرتضی نجفی قدسی در یادداشتی که برای روزنامه گویه فرستاده بااشاره به اهمیت امنیت در منطقه وتصمیم آمریکا برتخریب ومخدوش ساختن آن می نویسد:
نویسنده: ---
تاریخ: 1400/7/26
موضوع: یادداشت

منوی نشریه
شماره های پیشین
تاریخ: 1400/9/8
تاریخ: 1400/9/7
تاریخ: 1400/9/6
بایگانی
منو
جستجو
جستجو
آگهی
کنتور
امروز:
   بازدید: 7,955
   صفحات مرور شده: 8,009
روز گذشته:
   بازدید: 30,984
   صفحات مرور شده: 31,011
جمع کل:
   بازدید: 26,541,457
   صفحات مرور شده: 29,218,260

طراحی و راه اندازی وب سایت: رسانه پرداز